zaterdag 16 juni 2012

Perihan Utlu met project SUPER! winnaar van de Vaderdagtrofee m/v 2012


Tijdens het jaarlijkse Vaderschapssymposium op vrijdag 15 juni 2012 in Amsterdam is de Vaderdagtrofee m/v 2012 uitgereikt aan Perihan Utlu van Vizyon voor het Amsterdamse Vader-zoon-project SUPER! voor jongens uit de groepen 7 en 8 van basisscholen en hun vaders.

De jury over het vader-zoon-project SUPER! van Perihan Utlu:

Een prachtig en positief initiatief. Doe-gericht. Betekent daadwerkelijk iets voor vaders en zonen in de praktijk en brengt vaders en zonen bij elkaar op een belangrijk moment en kruispunt in hun leven vlak voor de overgang “naar de grote school” en de “puberteit”, waarin ze hun eigen identiteit gaan ontwikkelen. Echt actief: vaders en kinderen worden allebei actief erbij betrokken. Brengt vader en kind dichter bij elkaar, band tussen vaders en kinderen wordt versterkt, waardoor evt. verwijdering later door bv een scheiding ook minder kans krijgt. Kracht zijn de pedagogische doelstellingen en aanpak van dit project. De jury geeft het project als positieve tip mee om te bevorderen dat de projectmatige aanpak ook duurzaam als extra-curriculaire activiteit in het programma van basisscholen wordt opgenomen.

Zie verder het volledige rapport van de jury van de Vaderdagtrofee m/v.

Juryvoorzitter Louis Tavecchio overhandigt de Vaderdagtrofee aan winnares Perihan Utlu:
De Vaderdagtrofee is een initiatief van het Vader Kennis Centrum en is dit jaar voor de zesde maal uitgereikt door Louis Tavecchio, voorzitter van de onafhankelijke jury voor de Vaderdagtrofee, aan die persoon of organisatie die zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk maakte voor het verbinden van kinderen met hun vaders.

Het Vaderschapssymposium met de uitreiking van de trofee worden jaarlijks op de vrijdag voor Vaderdag georganiseerd door het Vader Kennis Centrum in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam en handelde dit jaar over het thema 'Betrokken Vaders, Gelijkwaardig Ouderschap'. Vaderdagtrofee m/v en Vaderschapssymposium worden beiden mede mogelijk gemaakt door De Bernard van Leer Foundation.

Peter Tromp
Voorzitter Vader Kennis Centrum en jurylid voor de Vaderdagtrofee m/vwoensdag 13 juni 2012

Programma Symposium 'Betrokken vaders, gedeeld ouderschap' :: Amsterdam, vrijdag 15 juni 2012, 10:00 - 16:30 uur

Datum: Vrijdag 15 juni (10.00 - 16.30 uur)
Locatie: P.C. Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam (Zaal 104)

Organisatie: Vader Kennis Centrum i.s.m. Universiteit van Amsterdam

Mede mogelijk gemaakt door De Bernard van Leer Foundation.

Programma symposium 'Betrokken vaders, gedeeld ouderschap'
Dagvoorzitter: Louis Tavecchio (em. hoogleraar pedagogiek)
-----------------------------
Vanaf 10.00 uur: Zaal open: Ontvangst en inschrijving, koffie, thee
-----------------------------
10.30 uur: Opening door dagvoorzitter Louis Tavecchio

10.35 - 11.15: “Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu”
Saskia de Hoog, sociaal-psycholoog en onderzoeker bij E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit

11.15 - 11.55: “Vader zijn na echtscheiding
Kim Bastaits, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen onderzoeksgroep CELLO - Studiedienst van de Vlaamse Regering

11.55 - 12.35: “Aanpakken voor aanstaande vaders: een zwangerschapscursus voor mannen”
David Borman, verloskundige, trainer en vader
-----------------------------
12.35 - 13.30: Lunchpauze (Lunch tegen kostprijs verkrijgbaar)
-----------------------------
13.30 - 14.10: “Vaders in perspectief: kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van vaders over het verlies van vaderschap en welke rol de hulpverlening hierin speelt”
Mike Barendse, Myrte van der Heijden, Patricia van Reede en Didy Padberg, studenten van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

14.10 – 14.50: Verdeling van de zorg – en opvoedingstaken in de praktijk: een kwalitatief onderzoek onder uitwonende ouders bij scheiding"
Paulina Kruimer, Ellen Dijkmeijer-Blom en Tom Grims, studenten van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding HBO-Rechten

14.50 - 15.30: "Sterke vaders, hoe overleef ik het vaderschap"
Lars Anderson, journalist en schrijver

15.30 - 16.30: Bekendmaking winnaar Vaderdagtrofee m/v 2012
Presentatie juryrapporten voor de drie genomineerden door de jury en bekendmaking van de eindwinnaar van de Vaderdagtrofee 2012 door juryvoorzitter em. prof. dr. Louis Tavecchio
De drie genomineerden voor de Vaderdagtrofee 2012 zijn:

* Wensly Francisco, journalist en programmamaker van de NTR-serie ‘Zonen zonder vaders’, een viertal documentaires over de pijn van zonen die zonder vader opgroeiden. Wat betekent dit gemis in hun leven? Waarom koos vader er voor om niet voor zijn zoon te zorgen? (Juryrapport)

* Jamila Achahchah, coördinator van het landelijk netwerk vader- en moedercentra bij Movisie, voor de ondersteuning en begeleiding van de oprichting van tien lokale vadercentra voor vooral allochtone vaders (Juryrapport)

* Perihan Utlu, initiatiefneemster bij Vizyon van twee pilots met het Vader-zoon project SUPER! voor jongens uit groep 7/8 van de basisschool en hun vaders om met elkaar leuke dingen te doen en daardoor (nog) beter met elkaar om te leren gaan (Juryrapport)
16.30: Afsluiting door de dagvoorzitter
-----------------------------
Vanaf 16.30: Naborrel en hapjes
-----------------------------

Aanmelding:
Tevoren aanmelden voor het symposium is noodzakelijk in verband met de beperkte capaciteit van de zaal.
Nadere inlichtingen:
Voor meer informatie over het symposium vaderschap 2012 en de uitreiking van de Vaderdagtrofee 2012 kunt u contact opnemen met Peter Tromp, voorzitter van het Vader Kennis Centrum (VKC)

Peter Tromp:
T. (030) 238 3636
M. (06) 245 06 249
E. voorzitter{at}vaderkenniscentrum.nl

Perihan Utlu - Juryrapport Vaderdagtrofee m/v 2012

Actief samenspel tussen betrokken vaders en hun opgroeiende zonen

Doelgroep

Het vader-zoon project SUPER! richt zich op jongens van 10 tot 12 jaar en hun vaders. De jongens zitten in groep 7 en 8 van de basisschool en staan voor twee zeer belangrijke overgangsperioden in hun leven: (1) de overgang naar de middelbare school en (2) het begin van de puberteit, waarin zij de eerste stappen op weg naar mannelijkheid afleggen.

SUPER! staat voor:
- Samen/spel
- Uitdagen/uitnodigen
- Puber/papa
- Evenwicht/educatie
- Respect/reflectie

Doelstelling
1. Verbeteren van de relatie tussen vaders en zonen, het samen positieve nieuwe vormen geven aan hun relatie en mannelijkheid, om op deze manier de transitie van jongen naar man bij de zoon op een positieve manier te laten verlopen;
2. Bewustmaken en ondersteunen van de vaders in hun voorbeeldfunctie voor hun zonen;
3. Voorkomen van studieterugval, schooluitval en het belanden in ongewenst gedrag en negatieve straatcultuur.

Werkwijze

SUPER! bestaat uit zeven workshops van 1½ uur. De eerste workshop is alleen voor vaders (introductie, kennismaking, inventarisatie onderwerpen), de tweede alleen voor zonen (introductie, kennismaking, inventarisatie onderwerpen). Workshop 3 t/m 6 zijn voor vaders en zonen samen, met ieder een eigen thema, en workshop 7 bestaat uit een afronding en een feestelijke afsluiting. SUPER! is een vraaggestuurde methodiek die wordt aangepast aan de specifieke doelgroep; het gaat hier om maatwerk. Op dit moment lopen er diverse pilots in Amsterdam-Noord (begonnen in maart), Amsterdam-West (begonnen in april) en is voor augustus-december van dit jaar een pilot gepland in Amsterdam Nieuw-West.
Zie verder: http://www.stichtingvizyon.nl/pdf/flyer_super.pdf

Waarom deze nominatie?

Uit recent onderzoek naar vaderschap van het Verwey-Jonker Instituut, waar de Stichting Vizyon aan heeft meegewerkt, komt naar voren dat vader-zoon relaties essentieel zijn voor de ontwikkeling van zonen en het voorkómen van studieterugval, schooluitval en ongewenst gedrag. Initiatieven die de kwaliteit van vader-zoon relaties proberen te verbeteren verdienen dan ook bijzondere aandacht en ondersteuning!
Het vader-zoon project SUPER! is duidelijk gericht op het bevorderen van betrokken vaderschap, heeft een sterke en positieve uitstraling en betreft een originele en innovatieve benadering van vaders en hun zonen, die direct inspeelt op zaken waar mannen en jongens goed in zijn en waar ze elkaar in kunnen vinden. Het is DOE-gericht, vaders en zonen trekken er op uit om samen leuke dingen te doen, van elkaar te leren en elkaar beter te leren begrijpen.

Toetsing aan gehanteerde criteria

Belang voor/in maatschappelijk debat
De laatste jaren is er veel discussie over het achterblijven van jongens op tal van gebieden, waarbij met name schoolprestaties vaak worden genoemd. Ook de veel grotere kans (vergeleken met meisjes) dat zij in de loop van de puberteit vervallen in delinquent gedrag of in aanraking komen met politie en justitie vormt een serieuze bedreiging voor een voorspoedige ontwikkeling. De belangrijke rol en pedagogische betekenis van vaders, met name voor zonen, komt steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek naar voren. Dit vader-zoon project is daarom van groot maatschappelijk belang en komt precies op het juiste moment.

Bijdrage aan bevorderen van betrokken vaderschap/terugbrengen van vaders in leven van kinderen
Via de school en de jongens zelf wordt een direct appèl op vaders gedaan om zich actief te bemoeien met hun zonen en samen met hen leuke en spannende dingen te ondernemen, “om van elkaar te leren en elkaar te leren begrijpen”. Een meer directe methode om betrokken vaderschap te bevorderen en vaders ‘terug te brengen’ in het leven van hun kinderen is nauwelijks denkbaar!

Breedte van de vaderthematiek
De grote waarde van dit vader-zoon project is mede gelegen in het feit dat het accent ligt op positief en betrokken vaderschap, op aanwezige vaders, die daardoor kunnen laten zien hoe belangrijk hun unieke bijdrage aan en meerwaarde voor de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen eigenlijk is. Vaders komen met dit project op de eerste plaats in beeld door het samenspel met hun kinderen, in de volle pedagogische breedte van dat begrip, dus als positief rolmodel en niet primair omdat ze afwezig zijn of problemen hebben met afspraken omtrent omgangsregelingen.

Uitstraling
Gegeven het succes van dit initiatief, het enthousiasme van de vaders en hun zonen om samen dingen te doen en de grote betekenis die positieve betrokkenheid van vaders voor de maatschappij en de opvoeding en ontwikkeling van kinderen heeft zal dit vader-zoon project veel navolging krijgen en de zo noodzakelijke aandacht voor betrokken vaderschap verder versterken en verspreiden.

Vanwege dit bijzonder waardevolle, originele en vernieuwende initiatief nomineert de jury Perihan Utlu, initiatiefneemster bij Vizyon van het vader-zoon project SUPER!, van harte en met overtuiging voor de Vaderschapstrofee 2012.

Juryvoorzitter Louis TavecchioJamila Achahchah (Movisie) - nominatietekst vaderdagtrofee m/v 2012

Een nieuw fenomeen is het vadercentrum. Een vader centrum gaat uit van dezelfde principes als een moeder centrum, maar dan voor vaders. Het vader centrum is een ontmoetingsplaats voor mannen in de wijk. Het is een plek waar mannen van en met elkaar leren, elkaar steun geven en steun krijgen. Centraal staat de kracht van mannen, zelforganisatie en zelfbeheer, actieve deelname waarvan kinderen deel uitmaken. Hieraan wordt de ondersteuning in het ouderschap toegevoegd.

Het erkennen dat een vader in het leven van een kind en het gezin net zo belangrijk is als een moeder vereist lef en durf van de mannen. Immers moeder zijn en de moederrol is heel normaal en geaccepteerd, maar voor vaders ligt dit nog steeds anders.

Het eerste vadercentrum werd in het jaar 2000 opgericht in het Haagse stadsdeel Laak en in 2009 maakten 50 groepen mannen uit verschillende steden en culturen kennis met elkaar en met het concept “vader centrum”. Dit had tot gevolg dat in 2010 een startbijeenkomst van het landelijk netwerk vadercentra werd georganiseerd in Nijmegen. Movisie speelt een belangrijke rol in de ondersteuning in de praktijk aan het landelijke netwerk met het inzetten van sociale media, onderzoek en organiseren van bijeenkomsten.

Werkwijze
Het centrum gaat uit van de kracht van mannen en het ondersteunen van elkaars leiderschap. Dat doen zij door een integrale aanpak, werken, kinderen, geld, ect. te combineren en waar verbinding wordt gemaakt met het delen van levenservaring. Sociale klassen en culturen krijgen daar ook ruimte om tot hun recht te komen.

De vadercentra in Amsterdam, Escamp in Den Haag en Roermond hebben een methode ontwikkelt van het modelhuis. Deze beproefde methode bestaat uit: een fundament, vier pijlers en een dak. Het zijn praktische speerpunten. Vanuit dit model is de succesvolle aanpak van werken met mannen en vaders opgebouwd en uitgewerkt.

De vadercentra zoeken actief mannen en vaders op in koffiehuizen, moskeeën, op voetbalvelden of elders in de wijk en laten hen kennismaken met het vader centra. Door DOE activiteiten te ontwikkelen, blijkt dat door de mond tot mond reclame van de vaders zelf, al vrij snel er een aanloop ontstaat naar het vadercentra.

Waarom deze nominatie?
De vadercentra zijn gericht op het emanciperen van mannen in hun verschillende rollen. Dit initiatief stimuleert groei en ontwikkeling van de mannen zelf , met elkaar en naar hun familie en kinderen. Het betreft een aanpak die landelijk op wijk niveau wordt opgepakt en stimuleert de sociale cohesie tussen mensen in wijken hetgeen een positieve uitstraling heeft op het leven van kinderen en hun familie. Initiatieven die de kwaliteit van mannen in relatie tot andere mannen, hun ‘vaak meer geëmancipeerde‘ vrouwen en kinderen proberen te verbeteren verdienen bijzondere aandacht en ondersteuning!

Toetsing aan gehanteerde criteria

Belang voor/in maatschappelijk debat
De belangrijke rol en pedagogische betekenis van vaders komt steeds vaker uit wetenschappelijk onderzoek naar voren. Mannen vervullen een belangrijke rol in de pedagogische civil society. Zij vervangen geen vrouwen maar hebben hun eigen stijlen en voorkeuren die van groot belang zijn in de opvoeding van kinderen. Het is belangrijk dat zowel vrouwen als mannen de waarde hiervan inzien zodanig dat daar ook meer ondersteuning voor wordt geboden. Het is in het belang van de ontwikkeling van kinderen, arbeidsparticipatie, verstevigen van de sociale cohesie en de emancipatie van mannen dat de vader centra nationaal worden uitgerold. De tijd is er rijp voor en daarvoor een zeer goed initiatief van groot maatschappelijk belang.

Breedte van de vaderthematiek
De grote waarde van die uitrol van de vader centra is mede gelegen in de groei en ontwikkeling van mannen die op een positieve manier weer deel gaan uitmaken en zich verbonden gaan voelen bij de wijk. Hierdoor emanciperen zij zich en komen zij meer in het leven van de wijk, de buurtbewoners en hun vrouwen en kinderen te staan. Zij kunnen laten zien dat zij een belangrijke rol als vader hebben. Zij worden zich bewust van hun rol in de opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen.

Belangrijk te noemen is de bevordering van de sociale cohesie in een wijk. Mannen worden uit hun soms geïsoleerde bestaan getrokken en vormen positieve krachten in hun wijk en in hun gezin.

Bijdrage aan bevorderen van betrokken vaderschap/terugbrengen van vaders in leven van kinderen
Er is geen blauwdruk ontwikkeld voor de vaders wat er op het programma staat. Elk vadercentrum onderneemt activiteiten die passen bij de vaders die deelnemen. Vaders ontwikkelen bepaalde vaardigheden waardoor zij meer actief betrokken raken in de maatschappij en komen in contact met nieuw thema’s en onderwerpen. Zij verbreden hun kennis en worden bewust van hoe zij zelf in het leven staan. Zij bespreken onderwerpen die zij zelf belangrijk vinden en onderwerpen als opvoeding en kinderen maken daar deel van uit. De methode is laagdrempelig en gericht op het DOEN van activiteiten welke een fantastische ingang is naar meer betrokken vaderschap en het deel uitmaken van het leven van hun vrouwen en kinderen!

Uitstraling
Movisie in samenwerking met de overheid hebben de uitrol van het vader centrum initiatief landelijk ingezet. Het is van dus danig belang gebleken dat de ministeries van onderwijs cultuur en wetenschap (OCW) en wonen, wijken en integratie (WWI) 2,4 miljoen euro beschikbaar hebben gesteld aan 14 gemeenten om vadercentra op te zetten. Dit laat zien dat, in deze tijd van economische recessie, er groot belang wordt gehecht aan goede vader initiatieven. Dat kan niet anders bereikt worden, dan met een juiste uitstraling.

Jeanet van de Korput
Bernard van Leer Foundation

Wensly Francisco - nominatietekst vaderdagtrofee m/v 2012

Van Osch Film Produkties heeft aanmerkingen gemaakt op onderstaande tekst. Het gaat dan om de vraag wat het precieze aandeel is van Wensly in de drie documentaires die naar zijn idee en voorbeeld werden gemaakt en of het aandeel van van Osch wel voldoende is belicht. Ook is verondersteld dat het gebruik van de term Caribisch niet juist is. De nominatietekst werd door Wensly geautoriseerd. Na overleg met het filmproduktiebedrijf is een annotatie aangebracht bij een wat onnauwkeurig gebruikt woord. Voor het overige wordt de tekst gehandhaafd. Zie hieronder.

Originele tekst met annotatie:

Wensly Francisco nominatietekst vaderdagtrofee m/v 2012

Inleiding
Wensly Francisco maakte samen met Van Osch Film Producties en de NTR, een documentaire over de zoektocht naar zijn vader. Dit was de aanleiding om een serie van vier documentaires te maken, over jongens die opgegroeid zijn zonder hun vader (Zonen zonder vaders) waarin Caribische zonen op zoek gaan naar hun Caribische vaders. Een daarvan is hijzelf. Het is een verdienste dat hij zich zelf als zoon en vader onderwerp maakt van een van die speurtochten. Zo draagt hij zowel maatschappelijk als persoonlijk bij aan het zoeken naar gemist vaderschap.

Het gemiste vaderschap
Moeder emigreerde met hem naar Nederland toen hij 7 jaar was. Ze kon niet meer studeren maar moest hard werken. Wensly moest voor zich zelf zorgen op straat in een achterstandswijk. Jongens onderling. “De straat, dat neemt het beste van je” zegt Wensly daarover. Hij voelde zich bedreigd en misbruikt. Als uitweg in zijn hoogste nood meldde hij zich bij de banenwinkel van het leger in Breda. In het leger leerde hij de harde realiteit van het geweld en de armoede in Bosnië kennen. Hij zag hoe het daar met kinderen ging en besloot verantwoordelijkheid te nemen. Hij kreeg de gelegenheid te studeren en zo journalist te worden.
Al op zijn zestiende probeerde hij een keer vergeefs contact te zoeken met zijn vader.

Eigen vaderschap
Wensly's eigen vaderschap (voor zijn eigen dochter, nu 4 jaar) komt prominent in beeld en lijkt zo haaks te staan op het voorbeeld dat hij heeft gezien. In de film over zijn eigen zoektocht komt hij over als een goed rolmodel voor vaders die zorgen. Hij heeft inmiddels nog een dochter van 6 maanden. Hij is naar zijn vader gaan kijken door de ogen van zijn dochter. Wat zou hij haar later erover moeten vertellen? Dit was de bron voor zijn drang zijn eigen vader op te zoeken en de confrontatie aan te gaan.

De vrouw van Wensly, de moeder van zijn kinderen werkt parttime. Wensly heeft zijn vaste uren en dagen voor de zorg voor zijn kinderen. Zijn dochters kiezen hun spelvorm naar gelang de ouder die er is. Met hun vader doen ze veel stoere dingen, nog net geen voetballen maar wel stoeien bijvoorbeeld.

De vader van
De vader van Wensly komt in de film op mij over als een sympathieke man die woorden overcontroverses met de moeder ontwijkt. Desalniettemin houdt hij eerst het contact af en maakt hij een paar erg onsympathieke opmerkingen. Hierin lijkt/blijkt hij een grote emotionele afstand te creëren/handhaven ten opzichte van zijn zoon. Dit kan een verdedigingsmechanisme zijn.
Het verhaal lijkt te gaan over een vader die niets van hem wilde en wil weten. Maar als je goed naar de film kijkt zie je daar mogelijk een laag onder. Met behulp van zijn zus slaagt Wensly erin toch een redelijk contact tot stand te brengen. Een opmerkelijk moment was waarop een paar andere Caribische vaders opmerkingen maakten over de manier waarop moeders in de weg staan aan een verbinding tussen kinderen en hun vader.

Documentaires
Hij wilde aanvankelijk een documentaire maken over een vrijheidsstrijder maar ontdekte dat hij eigenlijk op zoek was naar zijn vader.
Het maken van de documentaire plaatste Wensly in een multi-rol probleem. Het jochie in hem wilde zijn vader misschien een mep verkopen. Als jongen wilde hij contact, als man iemand om mee te praten, als journalist wilde hij alle informatie en achtergronden. Dat liep wel eens door elkaar. Zijn producer Frank van Osch heeft hem daarbij flink geholpen.

Naast het verhaal over hem zelf filmde * hij nog 3 andere vaderzoektochten die ieder zeer de moeite waard zijn en gedragen worden door zijn persoonlijke en journalistieke ervaringen.

Vervolg
Wensly is van plan verder te gaan op het thema zoeken naar vaderschap maar dan waarschijnlijk met andere groepen. Hij is nu bezig met een andere documentaire waarin het groot worden van jongens via de omweg van het leger wordt belicht.

Hij wil nog een keer zonder camera terug gaan naar zijn vader, in de hoop nog een stapje verder te komen en zijn vaders hart te bereiken.

Wensly's opvattingen over vaderschap
In de film en vooral bij Pauw en Witteman, keert hij zich tegen de mentaliteit van de vele Caribische vaders (70%) die niet meer naar hun eigen kinderen omkijken. Hoewel aanvankelijk enig begrip tonend, vindt hij die houding een belediging voor vaders die wel die moeite doen, en nog meer een belediging voor vaders die van hun kinderen worden gescheiden door ingrepen van moeder en staat. Hij ziet de nachtmerrie waar sommige van zijn gescheiden collega's in terecht komen. In Nederland worden vaders belemmerd in het vaderzijn, vindt hij.
Op de negenmaandenbeurs vond hij met moeite een klein standje voor vaders; “dat zegt iets over de aandacht voor vaders. Je voelt je er dan niet thuis als vader”.

Zowel Caribische vaders als moeders beroepen zich op het slavernijverleden als verklaring voor het gedrag waardoor vaders buitengesloten raken. In die zin belemmeren zowel moeders als vaders de uitoefening van het vaderschap. Ze nemen hun verantwoordelijkheid niet.
In de Caribische gemeenschap is het wonderlijk genoeg wel weer zo dat vaders zorgen voor neven en nichten. Een bijzondere vorm van matrifocaliteit.

Beschouwing van de nominatie aan de hand van de opgestelde criteria:


Maatschappelijke aandacht belang voor/in maatschappelijk debat:
Door zelf in het nieuws te zijn, is ook Wensly's indruk, komt er eindelijk aandacht voor dit probleem. De films zijn goed bekeken en op internet terug te vinden. Er was ook veel afgeleide publiciteit. Ook binnen zijn gemeenschap kreeg het onderwerp specifiek de aandacht. Het is de bedoeling de documentaireserie nog op de Caraïben te vertonen.

Bijdrage aan bevorderen van betrokken vaderschap/terugbrengen van vaders in leven van kinderen.
Dit is zowel persoonlijk al maatschappelijk volledig van toepassing op wat hij heeft gedaan zowel als wat hij in de toekomst van plan is. Over die toekomst kan Wensly helaas nog niet al teveel loslaten. Hij heeft een voorbeeld gegeven en dat met andere zonen nog een keer daadwerkelijk opnieuw vorm gegeven. Dit kan niet anders dan een grote uitstraling hebben.

Breedte van de vaderthematiek:
Wensly bestrijkt in zijn eentje bijna alle vaderschapsthema's (verantwoordelijk vaderschap, gemist vaderschap, zorgend vaderschap, gelijkwaardig ouderschap, maatschappelijk vaderschap) en dat alles in een gecombineerd persoonlijk en maatschappelijk perspectief. Hij plaatst zijn zoektocht en zijn optredens daarna in dit brede perspectief van vaderschap, dus veel breder dan alleen Caribisch en gemist vaderschap.

Uitstraling
Hij heeft een belangrijke uitstraling als vader, rolmodel en researcher/ journalist en is een belofte voor de toekomst. De onderneming van Wensly lijkt te passen in een journalistieke tendens om zoektochten naar vaderschap te ondernemen zoals ook in documentaires van Marlous Elings, een documentaire van Frenk van der Linden en een film van Iris Kuntkes. De reeks van Wensly getuigt van moed en doorzettingsvermogen en draagt beloftes voor de toekomst in zich. Dat is precies wat deze min of meer “archeologische” zoektocht naar verdwenen en gemist vaderschap nodig heeft. Er valt namelijk nog veel te ontdekken.

Links:
http://programma.ntr.nl/10508/zonen-zonder-vaders
http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=24292&tx_ttnews[backPid]=116&cHash=099529baf47eba109d2649faadf7dc7d
http://www.rnw.nl/caribiana/article/documentaire-over-vaderloze-jeugd-papa-waar-was-je
http://www.antilliaansnetwerk.nl/evenementen/bijeenkomst-met-de-cura%C3%A7aose-filmmaker-wensly-francisco

Voor de jury vaderdagtrofee m/v;
Joep Zander juni 2012 (noten: augustus 2012, 4 april 2013)

* Het oorspronkelijke begrip “filmde” is niet nauwkeurig en leidt tot misverstanden. Wensly heeft geen camerawerk gedaan, anderen deden van de overige 3 films de regie zonder hem. Hij heeft wel het idee geleverd, financieel risico gedragen, promotiewerk gedaan, hoofdpersonen gezocht en soms aangeleverd en zijn journalistieke en persoonlijke ervaring ingezet. Wensly's idee is ook aan het buitenland verkocht. Voorzover mensen door de term “filmde” op het verkeerde spoor waren gebracht, of waar Wensly of anderen (regisseurs) tekort kan zijn gedaan onze excuses hiervoor. We danken nogmaals Van Osch Film produkties voor de welwillende manier waarop ruimte is gegeven aan het onder de aandacht brengen van vaderschapsproblematiek.

Wensly Francisco - nominatietekst vaderdagtrofee m/v 2012

Van Osch Film Produkties heeft aanmerkingen gemaakt op onderstaande tekst. Het gaat dan om de vraag wat het precieze aandeel is van Wensly in de drie documentaires die naar zijn idee en voorbeeld werden gemaakt en of het aandeel van van Osch wel voldoende is belicht. Ook is verondersteld dat het gebruik van de term Caribisch niet juist is. De nominatietekst werd door Wensly geautoriseerd. Na overleg met het filmproduktiebedrijf is een annotatie aangebracht bij een wat onnauwkeurig gebruikt woord. Voor het overige wordt de tekst gehandhaafd. Zie hieronder.

Originele tekst met annotatie:

Wensly Francisco nominatietekst vaderdagtrofee m/v 2012

Inleiding
Wensly Francisco maakte samen met Van Osch Film Producties en de NTR, een documentaire over de zoektocht naar zijn vader. Dit was de aanleiding om een serie van vier documentaires te maken, over jongens die opgegroeid zijn zonder hun vader (Zonen zonder vaders) waarin Caribische zonen op zoek gaan naar hun Caribische vaders. Een daarvan is hijzelf. Het is een verdienste dat hij zich zelf als zoon en vader onderwerp maakt van een van die speurtochten. Zo draagt hij zowel maatschappelijk als persoonlijk bij aan het zoeken naar gemist vaderschap.

Het gemiste vaderschap
Moeder emigreerde met hem naar Nederland toen hij 7 jaar was. Ze kon niet meer studeren maar moest hard werken. Wensly moest voor zich zelf zorgen op straat in een achterstandswijk. Jongens onderling. “De straat, dat neemt het beste van je” zegt Wensly daarover. Hij voelde zich bedreigd en misbruikt. Als uitweg in zijn hoogste nood meldde hij zich bij de banenwinkel van het leger in Breda. In het leger leerde hij de harde realiteit van het geweld en de armoede in Bosnië kennen. Hij zag hoe het daar met kinderen ging en besloot verantwoordelijkheid te nemen. Hij kreeg de gelegenheid te studeren en zo journalist te worden.
Al op zijn zestiende probeerde hij een keer vergeefs contact te zoeken met zijn vader.

Eigen vaderschap
Wensly's eigen vaderschap (voor zijn eigen dochter, nu 4 jaar) komt prominent in beeld en lijkt zo haaks te staan op het voorbeeld dat hij heeft gezien. In de film over zijn eigen zoektocht komt hij over als een goed rolmodel voor vaders die zorgen. Hij heeft inmiddels nog een dochter van 6 maanden. Hij is naar zijn vader gaan kijken door de ogen van zijn dochter. Wat zou hij haar later erover moeten vertellen? Dit was de bron voor zijn drang zijn eigen vader op te zoeken en de confrontatie aan te gaan.

De vrouw van Wensly, de moeder van zijn kinderen werkt parttime. Wensly heeft zijn vaste uren en dagen voor de zorg voor zijn kinderen. Zijn dochters kiezen hun spelvorm naar gelang de ouder die er is. Met hun vader doen ze veel stoere dingen, nog net geen voetballen maar wel stoeien bijvoorbeeld.

De vader van
De vader van Wensly komt in de film op mij over als een sympathieke man die woorden overcontroverses met de moeder ontwijkt. Desalniettemin houdt hij eerst het contact af en maakt hij een paar erg onsympathieke opmerkingen. Hierin lijkt/blijkt hij een grote emotionele afstand te creëren/handhaven ten opzichte van zijn zoon. Dit kan een verdedigingsmechanisme zijn.
Het verhaal lijkt te gaan over een vader die niets van hem wilde en wil weten. Maar als je goed naar de film kijkt zie je daar mogelijk een laag onder. Met behulp van zijn zus slaagt Wensly erin toch een redelijk contact tot stand te brengen. Een opmerkelijk moment was waarop een paar andere Caribische vaders opmerkingen maakten over de manier waarop moeders in de weg staan aan een verbinding tussen kinderen en hun vader.

Documentaires
Hij wilde aanvankelijk een documentaire maken over een vrijheidsstrijder maar ontdekte dat hij eigenlijk op zoek was naar zijn vader.
Het maken van de documentaire plaatste Wensly in een multi-rol probleem. Het jochie in hem wilde zijn vader misschien een mep verkopen. Als jongen wilde hij contact, als man iemand om mee te praten, als journalist wilde hij alle informatie en achtergronden. Dat liep wel eens door elkaar. Zijn producer Frank van Osch heeft hem daarbij flink geholpen.

Naast het verhaal over hem zelf filmde * hij nog 3 andere vaderzoektochten die ieder zeer de moeite waard zijn en gedragen worden door zijn persoonlijke en journalistieke ervaringen.

Vervolg
Wensly is van plan verder te gaan op het thema zoeken naar vaderschap maar dan waarschijnlijk met andere groepen. Hij is nu bezig met een andere documentaire waarin het groot worden van jongens via de omweg van het leger wordt belicht.

Hij wil nog een keer zonder camera terug gaan naar zijn vader, in de hoop nog een stapje verder te komen en zijn vaders hart te bereiken.

Wensly's opvattingen over vaderschap
In de film en vooral bij Pauw en Witteman, keert hij zich tegen de mentaliteit van de vele Caribische vaders (70%) die niet meer naar hun eigen kinderen omkijken. Hoewel aanvankelijk enig begrip tonend, vindt hij die houding een belediging voor vaders die wel die moeite doen, en nog meer een belediging voor vaders die van hun kinderen worden gescheiden door ingrepen van moeder en staat. Hij ziet de nachtmerrie waar sommige van zijn gescheiden collega's in terecht komen. In Nederland worden vaders belemmerd in het vaderzijn, vindt hij.
Op de negenmaandenbeurs vond hij met moeite een klein standje voor vaders; “dat zegt iets over de aandacht voor vaders. Je voelt je er dan niet thuis als vader”.

Zowel Caribische vaders als moeders beroepen zich op het slavernijverleden als verklaring voor het gedrag waardoor vaders buitengesloten raken. In die zin belemmeren zowel moeders als vaders de uitoefening van het vaderschap. Ze nemen hun verantwoordelijkheid niet.
In de Caribische gemeenschap is het wonderlijk genoeg wel weer zo dat vaders zorgen voor neven en nichten. Een bijzondere vorm van matrifocaliteit.

Beschouwing van de nominatie aan de hand van de opgestelde criteria:


Maatschappelijke aandacht belang voor/in maatschappelijk debat:
Door zelf in het nieuws te zijn, is ook Wensly's indruk, komt er eindelijk aandacht voor dit probleem. De films zijn goed bekeken en op internet terug te vinden. Er was ook veel afgeleide publiciteit. Ook binnen zijn gemeenschap kreeg het onderwerp specifiek de aandacht. Het is de bedoeling de documentaireserie nog op de Caraïben te vertonen.

Bijdrage aan bevorderen van betrokken vaderschap/terugbrengen van vaders in leven van kinderen.
Dit is zowel persoonlijk al maatschappelijk volledig van toepassing op wat hij heeft gedaan zowel als wat hij in de toekomst van plan is. Over die toekomst kan Wensly helaas nog niet al teveel loslaten. Hij heeft een voorbeeld gegeven en dat met andere zonen nog een keer daadwerkelijk opnieuw vorm gegeven. Dit kan niet anders dan een grote uitstraling hebben.

Breedte van de vaderthematiek:
Wensly bestrijkt in zijn eentje bijna alle vaderschapsthema's (verantwoordelijk vaderschap, gemist vaderschap, zorgend vaderschap, gelijkwaardig ouderschap, maatschappelijk vaderschap) en dat alles in een gecombineerd persoonlijk en maatschappelijk perspectief. Hij plaatst zijn zoektocht en zijn optredens daarna in dit brede perspectief van vaderschap, dus veel breder dan alleen Caribisch en gemist vaderschap.

Uitstraling
Hij heeft een belangrijke uitstraling als vader, rolmodel en researcher/ journalist en is een belofte voor de toekomst. De onderneming van Wensly lijkt te passen in een journalistieke tendens om zoektochten naar vaderschap te ondernemen zoals ook in documentaires van Marlous Elings, een documentaire van Frenk van der Linden en een film van Iris Kuntkes. De reeks van Wensly getuigt van moed en doorzettingsvermogen en draagt beloftes voor de toekomst in zich. Dat is precies wat deze min of meer “archeologische” zoektocht naar verdwenen en gemist vaderschap nodig heeft. Er valt namelijk nog veel te ontdekken.

Links:
http://programma.ntr.nl/10508/zonen-zonder-vaders
http://pauwenwitteman.vara.nl/Fragment-detail.1548.0.html?&tx_ttnews[tt_news]=24292&tx_ttnews[backPid]=116&cHash=099529baf47eba109d2649faadf7dc7d
http://www.rnw.nl/caribiana/article/documentaire-over-vaderloze-jeugd-papa-waar-was-je
http://www.antilliaansnetwerk.nl/evenementen/bijeenkomst-met-de-cura%C3%A7aose-filmmaker-wensly-francisco

Voor de jury vaderdagtrofee m/v;
Joep Zander juni 2012 (noten: augustus 2012, 4 april 2013)

* Het oorspronkelijke begrip “filmde” is niet nauwkeurig en leidt tot misverstanden. Wensly heeft geen camerawerk gedaan, anderen deden van de overige 3 films de regie zonder hem. Hij heeft wel het idee geleverd, financieel risico gedragen, promotiewerk gedaan, hoofdpersonen gezocht en soms aangeleverd en zijn journalistieke en persoonlijke ervaring ingezet. Wensly's idee is ook aan het buitenland verkocht. Voorzover mensen door de term “filmde” op het verkeerde spoor waren gebracht, of waar Wensly of anderen (regisseurs) tekort kan zijn gedaan onze excuses hiervoor. We danken nogmaals Van Osch Film produkties voor de welwillende manier waarop ruimte is gegeven aan het onder de aandacht brengen van vaderschapsproblematiek.

zondag 20 mei 2012

Uitnodiging voor het Symposium Vaderschap 2012 'Betrokken vaders, gedeeld ouderschap' :: Amsterdam, vrijdag 15 juni 2012, 10:00 - 16:30 uur

Datum: Vrijdag 15 juni (10.00 - 16.30 uur)
Locatie: P.C. Hoofthuis van de Universiteit van Amsterdam, Spuistraat 134, 1012 VB Amsterdam (Zaal 104)

Organisatie: Vader Kennis Centrum i.s.m. Universiteit van Amsterdam
Mogelijk gemaakt door: Bernard van Leer Foundation

Programma symposium 'Betrokken vaders, gedeeld ouderschap'
Dagvoorzitter: Louis Tavecchio (em. hoogleraar pedagogiek)
-----------------------------
Vanaf 10.00 uur: Zaal open: Ontvangst en inschrijving, koffie, thee
-----------------------------
10.30 uur: Opening door dagvoorzitter Louis Tavecchio

10.35 - 11.15: “Opvoedingsondersteuning voor vaders van nu”
Saskia de Hoog, sociaal-psycholoog en onderzoeker bij E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit

11.15 - 11.55: “Vader zijn na echtscheiding
Kim Bastaits, wetenschappelijk medewerker Universiteit Antwerpen onderzoeksgroep CELLO - Studiedienst van de Vlaamse Regering

11.55 - 12.35: “Aanpakken voor aanstaande vaders: een zwangerschapscursus voor mannen”
David Borman, verloskundige, trainer en vader
-----------------------------
12.35 - 13.30: Lunchpauze (Lunch tegen kostprijs verkrijgbaar)
-----------------------------
13.30 - 14.10: “Vaders in perspectief: kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van vaders over het verlies van vaderschap en welke rol de hulpverlening hierin speelt”
Mike Barendse, Myrte van der Heijden, Patricia van Reede en Didy Padberg, studenten van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Maatschappelijk Werk & Dienstverlening

14.10 – 14.50: Verdeling van de zorg – en opvoedingstaken in de praktijk: een kwalitatief onderzoek onder uitwonende ouders bij scheiding"
Paulina Kruimer, Ellen Dijkmeijer-Blom en Tom Grims, studenten van de Hogeschool van Amsterdam, opleiding HBO-Rechten

14.50 - 15.30: "Sterke vaders, hoe overleef ik het vaderschap"
Lars Anderson, journalist en schrijver

15.30 - 16.30: Bekendmaking winnaar Vaderdagtrofee m/v 2012
Presentatie juryrapporten voor de drie genomineerden door de jury en bekendmaking van de eindwinnaar van de Vaderdagtrofee 2012 door juryvoorzitter em. prof. dr. Louis Tavecchio
De drie genomineerden voor de Vaderdagtrofee 2012 zijn:

* Wensly Francisco, journalist en programmamaker van de NTR-serie ‘Zonen zonder vaders’, een viertal documentaires over de pijn van zonen die zonder vader opgroeiden. Wat betekent dit gemis in hun leven? Waarom koos vader er voor om niet voor zijn zoon te zorgen?

* Jamila Achahchah, coördinator van het landelijk netwerk vader- en moedercentra bij Movisie, voor de ondersteuning en begeleiding van de oprichting van tien lokale vadercentra voor vooral allochtone vaders

* Perihan Utlu, initiatiefneemster bij Vizyon van twee pilots met het Vader-zoon project SUPER! voor jongens uit groep 7/8 van de basisschool en hun vaders om met elkaar leuke dingen te doen en daardoor (nog) beter met elkaar om te leren gaan

16.30: Afsluiting door de dagvoorzitter
-----------------------------
Vanaf 16.30: Naborrel en hapjes
-----------------------------

Aanmelding:
Tevoren aanmelden voor het symposium is noodzakelijk in verband met de beperkte capaciteit van de zaal.
Nadere inlichtingen:
Voor meer informatie over het symposium vaderschap 2012 en de uitreiking van de Vaderdagtrofee 2012 kunt u contact opnemen met Peter Tromp, voorzitter van het Vader Kennis Centrum (VKC)

Peter Tromp:
T. (030) 238 3636
M. (06) 245 06 249
E. voorzitter{at}vaderkenniscentrum.nl